FPJ i samarbete med Sigmastocks

FPJ Financial Services är en verksamhetsgren inom värdepappersbolaget Evida AB som har tillstånd från Finansinspektionens att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under Finansinspektionens tillsyn. FPJ erbjuder sina kunder ekonomisk rådgivning, investeringsrådgivning och portföljförvaltning samt depåtjänster innebärande mottagande och vidarebefordran samt utförande av order, förvaring av finansiella instrument för kunders räkning, mottagande av medel med redovisningsskyldighet samt registrering som förvaltare av fondandelar.

På Sigmastocks har vi utvecklat mjukvara som portföljförvaltare kan använda som stöd i sin analys av börsnoterade bolag och som kan underlätta framtagandet av aktieportföljer. Vi har också utvecklat mjukvara som underlättar administrationen vid portföljförvaltning för värdepappersbolag.

Denna mjukvara används nu av FPJ i det samarbete vi tillsammans presenterar. Detta innebär att FPJ kommer att kunna erbjuda en portföljförvaltningstjänst med hjälp av Sigmastocks teknik. Tjänsten kan nås via www.sigmastocks.com.

Vi på Sigmastocks kommer att sköta driften av mjukvara och teknik samt tillhandahålla nödvändiga tredjepartssystem för att drift av tjänsten ska fungera. Sigmastocks kommer även att stå för all hosting och kundtjänst relaterad till mjukvaran.

Läs mer om FPJ på deras hemsida!

FPJ Financial Services - en verksamhetsgren inom Evida AB (559117-2456), Malmö.