Vanliga frågor > Aktieköp > Hur beräknas vilka aktier som ska köpas?

Hur beräknas vilka aktier som ska köpas?

Olika aktier sorteras fram för dina kontinuerliga investeringar baserat på det belopp du valt att spara och din portföljs aktuella fördelning. Om du sparar köpen du gör hos oss anpassas beräkningarna efter dina befintliga innehav. Om inte så varieras aktierna fram, vilket innebär att det inte alltid är de med störst portföljvikt som dyker upp. Det sker för att samtliga aktier i portföljen ska sorteras fram sett över tid. Om innehaven är små dyker de upp mer sällan, samtidigt som större innehav kommer oftare.

Ju större belopp du investerar desto fler aktier kommer upp när du beräknar ditt sparande, eftersom beräkningarna även är anpassade till minimiavgiften för courtage hos våra samarbetspartners. Urvalet av aktier att köpa är alltid riktat för att på sikt nå den fördelning som genereras av din strategi.