Vanliga frågor > Kom igång > Hur funkar aktieverktyget?

Hur funkar aktieverktyget?

Aktieverktyget hjälper dig att bygga och förvalta din aktieportfölj. Du tar fram en egen strategi eller väljer att använda dig av våra förinställda alternativ. Aktieverktyget analyserar sedan historisk företags- och aktiedata och visar hur din strategi hade fungerat under den senaste tioårsperioden.