Vanliga frågor > Aktieverktyget > Hur kan jag fördela mina pengar mellan olika marknader?

Hur kan jag fördela mina pengar mellan olika marknader?

Ju mer kapital du har, desto större anledning har du att sprida dina innehav mellan olika marknader för att minska din totala risk. Samtidigt är många av företagen som tas fram via Sigmastocks modeller internationella och ibland kan det vara bättre att se till att dina köp sprids över olika branscher istället. Denna branschspridning ingår i Sigmastocks portföljer, där en bransch får utgöra max 20% av hela portföljen. Om du väljer bort branscher höjs denna gräns successivt för att du ska kunna få en portfölj som investerar hela ditt kapital.

En enkel riktlinje är att se på dina tidigare investeringar. Om du exempelvis haft 50.000kr i en Sverigefond tills nu kan det beloppet med fördel istället investeras direkt i en svensk aktieportfölj. Då har du lika stor exponering mot den svenska marknaden som tidigare och redan första året sparar du in en stor del av förvaltningskostnaderna.