Vanliga frågor > Kom igång > Hur mycket pengar behöver jag för att komma igång?

Hur mycket pengar behöver jag för att komma igång?

Du kan investera hur lite eller mycket du vill. Tänk bara på att vår kostnad kan bli förhållandevis stor om du investerar ett litet kapital. Då Sigmastocks kostnader är fasta (inte procentuella som fondernas) innebär det att ju mer du sparar via oss desto billigare blir det för dig. För att avgiften ändå ska vara lägre än en genomsnittfonds även under första året kan du utgå från följande riktlinjer:

  • Prisplan Bas: Sigmastocks prenumerationskostnad blir billigare än aktivt förvaltade fonder när du totalt har investerat ca 15.000 kr eller mer (vid årsvis betalning). Notera även att beloppet, beroende på din banks courtagekostnad, bör vara minst omkring 500 kr vid varje spartillfälle. Detta för att du inte ska behöva betala för mycket i courtage och för att vi ska kunna gör bra beräkningar på aktier att köpa.
  • Prisplan Bas Global: Sigmastocks prenumerationskostnad blir billigare än aktivt förvaltade fonder när du totalt har investerat ca 40.000 kr eller mer. Vid varje spartillfälle bör beloppet, beroende på din banks courtagekostnad, vara minst omkring 500 kr för svenska och nordiska aktier samt 4000 kr för europeiska och nordamerikanska aktier. Detta för att du inte ska behöva betala för mycket i courtage och för att vi ska kunna gör bra beräkningar på aktier att köpa.
  • Prisplan Premium: Sigmastocks prenumerationskostnad blir billigare än aktivt förvaltade fonder när du totalt har investerat ca 80.000 kr eller mer. Vid varje spartillfälle bör beloppet, beroende på din banks courtagekostnad, vara minst omkring 500 kr för svenska och nordiska aktier samt 4000 kr för europeiska och nordamerikanska aktier. Detta för att du inte ska behöva betala för mycket i courtage och för att vi ska kunna gör bra beräkningar på aktier att köpa.