Vanliga frågor > Kom igång > Innebär det högre risk att köpa aktier iställer för fonder?

Innebär det högre risk att köpa aktier iställer för fonder?

Nej, idag kan du enkelt och billigt skapa en stabil och riskspridd aktieportfölj. Orsaken till det är att när man redan äger ett tiotal olika aktier, spridda över flertalet branscher, har man fått en fullgod riskspridning. Att äga fler ger inte så mycket mer i termer av minskad risk. Däremot kommer de procentuella och årligt återkommande avgifterna som fonderna har att äta upp din avkastning över tid. 

Vi menar inte att du, när du väljer slumpmässigt, kommer kunna välja aktier bättre än bankernas förvaltare. Vi menar att fondförvaltare historiskt sett inte varit i närheten av att tillföra mer värde genom sina aktieval än vad de tar bort i form av mer eller mindre synliga avgifter. Det bortfall som fondernas avgifter innebär är på lång sikt en mycket större risk än företagsspecifika extremhändelser.