Vanliga frågor > Kom igång > Vad är en indexportfölj?

Vad är en indexportfölj?

En indexportfölj är en portfölj som syftar till att generera samma avkastning som ett specifikt aktieindex. Vidare visar ett aktieindex värdeutvecklingen för en grupp aktier under en specifik tidsperiod. Ett vanligt svenskt index är OMXS30, som visar värdeutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna i Sverige. Ju större marknadsvärde en aktie sedan har, desto större betydelse får aktiens specifika värdeutveckling i indexet. De flesta index är uppbyggda på liknande sätt som OMXS30.