Vanliga frågor > Kom igång > Vad är ett ISK-konto?

Vad är ett ISK-konto?

ISK-konto är ett vanligt val av konto, även bland våra kunder, eftersom en årlig schablonbeskattning görs istället för att skatt dras på dina vinster. På det sättet slipper du redovisa varje kapitalvinst eller förlust i deklarationen.