Vanliga frågor > Aktieverktyget > Vad påverkar antalet bolag som sorteras fram i portföljerna?

Vad påverkar antalet bolag som sorteras fram i portföljerna?

Antalet aktier som sorteras fram beror på portföljens sammansättning. Målet för en portfölj är att i så hög grad som möjligt uppnå de värden som motsvarar målet för alla parametrar i din strategi. Du kanske t.ex. har hög vinsttillväxt som ett mål och bolagen i portföljen ska då tillsammans ha en hög vinsttillväxt. Ibland krävs fler bolag för att skapa en bra sammansättning, ibland färre. Även mindre poster tillför värde till de olika parametrarna. De tillför även värde i form av diversifiering och finns med andra ord i portföljen av en anledning. Att köpa mindre poster är inte heller längre en nackdel då courtaget numera är väldigt lågt även vid mindre aktieköp.