Avgifter

Vad kostar det att spara med Sigmastocks? Den årliga avgiften för Sigmastocks förvaltningstjänst är 0,35-0,39 %. Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Exempel
Om du investerar 10.000 kr med risknivå 4 av 5 i din portfölj som innehåller (80% aktier och 20% räntor, alltså 8000 kr aktier och 2000 kr räntor) kommer den årliga kostnaden för Sigmastocks förvaltningstjänst, exklusive skatt att vara (förenklad beräkning):

-Transaktionsavgifter när pengarna investeras: 10.000 kr x 0,10% = 10 kr 
-Årlig förvaltningsavgift: 10.000 kr x 0,35% = 35 kr 
-Fondavgift på räntefonden*: 2.000 x 0,10% = 2 kr 
-Transaktionsavgift vid ombalansering under året (ca 10% av portföljen; köp och sälj): 1.000 kr x 2 x 0,10% = 2 kr

Vänligen notera att görs inga nya insättningar i portföljen kommer den första punkten ovan, där 10.000 kr investeras, att utgå vid kommande års avgift.

Den totala avgiften under det första året blir därmed ca 49 kr, varav 47 kr går till Sigmastocks och 2 kr till räntefondens förvaltare. Utöver detta tillkommer även schablonskatten för ISK-kontot.

Så dras din betalning
Den procentuella förvaltningsavgiften baseras på det totala värdet i din portfölj, och dras direkt från ditt ISK-konto på Sigmastocks. Avgiften räknas ut varje dag, men dras en gång per månad.

*Angående fonden
Vi undviker mellanhänder så långt vi kan, men då ränteobligationer bara säljs i väldigt stora poster (över 100 000 kronor styck) kan vi inte handla dem direkt till våra kunder, utan måste göra det via en räntefond. Avgiften till räntefondens förvaltare dras direkt ur räntefonden. Den avgiften kommer inte att synas i dragningen från ditt ISK-konto på Sigmastocks, utan är en så kallad underliggande avgift som bara syns genom en lägre värdeökning i räntefonden.