Avgifter

Från det att du börjar spara tills dess att du nått ditt sparmål och tar ut dina pengar är ditt sparande hos FPJ automatiserat och digitalt. Det gör att priserna kan pressas i jämförelse med exempelvis fonder där fondförvaltare sköter fondens innehav manuellt eller fondrobotar som sparar kunders pengar i redan existerande aktiefonder, men lägger på en avgift till på det.


Vad betalar du?

Förvaltningsavgiften hos FPJ är 0,35 % inklusive alla transaktionsavgifter och moms. Utöver det tillkommer schablonskatt för ditt ISK-konto och en underliggande fondavgift på 0,10 % för den del av kapitalet som investeras i en räntefond för de kunder med lägre risknivå.

En investering som i snitt har ett värde på 10 000 kronor under ett år, med risknivå 4 som innehåller 80 % aktier och 20 % räntor, kostar totalt under året exklusive skatt:

Totalt blir det 37 kronor i avgifter under året, varav 35 kronor går till FPJ och 2 kronor till räntefondens förvaltare. Den totala avgiften under året blir alltså 37 kr av 10 000 kr = 0,37 %. Utöver detta är tillkommer även schablonskatten för ISK-kontot.

Vi på Sigmastocks och FPJ har jobbat hårt för att göra oss av med så många avgifter som möjligt, men eftersom ränteobligationer bara säljs i väldigt stora poster (över 100 000 kronor styck) så kan vi inte handla dem direkt till våra kunder, utan måste göra det via en räntefond.


Så dras betalningen

FPJs procentuella förvaltningsavgift baseras på det totala värdet i din portfölj och avgiften dras direkt från ditt ISK-konto hos FPJ. Avgiften räknas ut varje dag men dras en gång per månad.

Avgiften till räntefondens förvaltare dras direkt ur räntefonden. Denna avgift kommer alltså inte att synas i dragningen från ditt ISK hos FPJ, utan är en så kallad underliggande avgift som bara "syns" genom en lägre värdeökning i räntefonden.

Schablonskatten för ditt ISK-konto läggs automatiskt till i din deklaration.