Avgifter

Låga avgifter är viktigt och gör stor skillnad för ditt sparande, framför allt på lång sikt. Därför är vår årliga förvaltningsavgift på 0,35 % en av finansbranschens lägsta, vi tycker helt enkelt det ska löna sig att spara.

Vad kostar det?

Hos oss betalar du: förvaltningsavgift på 0,35 % för att vi tar hand om din portfölj och en transaktionsavgift 0,10 % som tas ut vid varje köp och sälj av värdepapper för att täcka handelskostnader för courtage och administrativa avgifter. För kunder med lägre risknivå tillkommer även en räntefond med en underliggande fondavgift på 0,10 % för fonden, vilket beroende på risknivå landar på 0,02-0,04 % per år. Alla avgifter är inklusive moms.

Detta ger en total årlig kostnad på 0,47-0,51 %, beroende på risknivå och hur stor andelen räntefond är.

Exemplet ovan avser en portfölj med 100 % aktieinnehav och genomsnittligt portföljvärde på 10 000 kronor under det första året. Avgiften består då av förvaltningsavgift på 35 kronor till Sigmastocks, transaktionsavgift på 10 kronor vid den första insättningen och transaktionsavgift vid en årlig ombalansering på 10 % av portföljens innehav på 2 kronor.

*Varför ingår en räntefond (vid lägre risknivå) om ni vill kapa fondavgifter?

Den enda fond som finns i sparandet är en börshandlad räntefond, för de kunder med lägre risknivå. Aktierna har inga underliggande avgifter eller kostnader och du slipper därför många av de underliggande avgifterna som annars tillkommer när du till exempel sparar via en fondrobot. 

För att kunna anpassa risknivån behöver vi kunna handla ett värdepapper med lägre risk än aktier. Därför ingår det även en del räntor i form av en börshandlad räntefond i portföljer med lägre risknivå.  Vi undviker mellanhänder så långt vi kan, men då ränteobligationer bara säljs i väldigt stora poster (över 100 000 kronor styck) kan vi inte handla dem direkt till våra kunder, utan måste göra det via en räntefond. 

Avgiften till räntefondens förvaltare dras direkt ur räntefondens förvaltare dras direkt ur räntefonden. Den avgiften kommer inte att synas i dragningen från ditt ISK-konto på Sigmastocks, utan är en så kallad underliggande avgift som bara syns genom en lägre värdeökning i räntefonden.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.