Tillstånd och avtal

Ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen ska redogöra för hur det organiserar och styr verksamheten. Här nedan hittar du information om Sigmastocks interna styrning och kontroll. Har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss!


Tillsyn och tillstånd →Allmänna villkor
Allmänna villkor juridisk person
Integritetspolicy →Organisation och styrning →
Avgifter →Förhandsinformation om kostnader och avgifter →Oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning →Hållbarhetsrelaterade upplysningar→Klagomål →Policy för bästa möjliga orderhantering →