Tillstånd och avtal

Ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen ska redogöra för hur det organiserar och styr verksamheten. Här nedan hittar du information om Sigmastocks interna styrning och kontroll. Har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss!


Allmänna villkor


Allmänna villkor juridisk person

Avgifter →

Förhandsinformation om kostnader och avgifter →

Hållbarhetsrelaterade upplysningar→

Integritetspolicy →

Klagomål →

Oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning →

Organisation och styrning →

Policy för bästa möjliga orderhantering →

Principer för aktieägarengagemang →

Tillsyn och tillstånd →