Vill du att vi ringer upp och berättar mer?

Spara i aktier

Genom att prenumerera på vårt aktieverktyg kan du som privatperson få stöd att tryggt spara pengar i aktier själv, utan att behöva betala dyra fondavgifter.

Inga förkunskaper behövs.

Vad är Sigmastocks?

 • Sigmastocks kugge vit 9d2503cae896ef48416b2b408a4bbd8bee35b2ad8e61b0363064c0f7956eae09

  Ett aktieverktyg för sparare

  Aktieverktyget analyserar företagsdata automatiskt.
  Läs mer om verktyget här.

 • Portfolio vit 4177226908373483dd673a0e318ff8302b980d72eb412dbf9585c89d30c17e72

  Skapa din egen aktieportfölj att spara i

  Aktieportföljen består av ett antal aktier som sorteras fram av dig. Aktierna komplementerar varandra och sprider risk.

 • Tillvaxt vit f73fb0a3442bc2cafddc53b002e615067506b55c524c0a150d3039dc205efa2c

  Aktierna köper du sedan på din handelsplattform

  För att du ska kunna spara så mycket pengar som möjligt hjälper vi dig att kunna köpa och sälja aktierna själv.

Hur mycket mer kan du spara med minskade avgifter?

Skillnaden blir SEK mellan Sigmastocks
och en genomsnittsfond under den valda perioden.

Se hur vi har räknat

Vi har antagit en årlig avkastning på 6% efter inflation, för både oss och fonden. Vidare är fondens årliga avgift satt till 1,43%, vilket är snittet för en aktiefond i Sverige. Utöver detta antas fondandelsägarna indirekt betala 0,2% för fondbolagets courtage och övriga direkta eller dolda kostnader. Sigmastocks avgift är satt till 19kr/månad och kunden har beräknats betala courtage enligt Avanzas, Nordnets och Nordeas prissättning för svenska aktier.

Testa verktyget

Varför Sigmastocks?

 • Star 2x 7c0e838b54ca09cdcab3de6d54d5396766fbf1cb628db28e2e65d212bf7cc2a9

  Spara mer

  Fonder är dyra och sparkonton växer långsamt. Hos oss får du det stöd du behöver för att själv spara i aktier i stället. Se skillnaden över tid här.

 • Star 2x 7c0e838b54ca09cdcab3de6d54d5396766fbf1cb628db28e2e65d212bf7cc2a9

  Spara enkelt

  Inga förkunskaper behövs. Spara enkelt, tryggt och långsiktigt i aktier med vårt aktieverktyg.

 • Star 2x 7c0e838b54ca09cdcab3de6d54d5396766fbf1cb628db28e2e65d212bf7cc2a9

  Spara smart

  Spara smart med matematisk analys. Vårt aktieverktyg bygger på statistik, så att du kan spara i trygga och stabila bolag. Läs mer här.