Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker kan du kontakta oss och FPJ på support@sigmastocks.com. Läs gärna hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Allmänt om sparande
Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag, du blir därför delägare i företaget när du äger aktier. För att du ska kunna köpa aktier via en bank eller handelsplattform i ett företag behöver företaget vara ett så kallat aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs. Man kan tjäna pengar på en aktie genom att man säljer den för ett högre pris på börsen än man köpte den för eller genom att bolaget man äger delar ut pengar (utdelning) till sina ägare, alltså dig.

Vad är en portfölj?

En portfölj är en samling värdepapper av olika slag. I din portfölj hos FPJ äger du bland annat aktier, som alltså är en typ av värdepapper.

Vad är ett ISK-konto?

Ett ISK-konto är en typ av konto där du kan äga värdepapper. Kontot schablonbeskattas och du betalar en viss procentsats per år baserat på kontots värde och dina insättningar, istället för att betala vinstskatt vid försäljning, som man gör på ett vanligt aktie- och fondkonto. ISK-skatten betalas varje år och är förtryckt i din deklaration, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. Så när du sparar på ett ISK slipper du att själv deklarera dina vinster och förluster.

Om Sigmastocks
Hur fungerar tjänsten?

Via oss sparar du långsiktigt, direkt i aktier. Vi har ett samarbete med FPJ som med hjälp av vår teknik förvaltar och tar fram en portfölj anpassad efter din ekonomi och dina önskemål. När du registrerar dig hos oss blir du kund hos FPJ. Dina insättningar och ditt månadssparande investeras på ett ISK-konto. Portföljen anpassas och uppdateras regelbundet enligt din personliga strategi.

Vad skiljer er från andra robotrådgivare?

Med Sigmastocks teknik investeras dina pengar direkt i aktier, medan våra konkurrenter tar en avgift för att placera sina kunders pengar i fonder. Detta gör att FPJ med hjälp av vår teknik kan anpassa innehaven i din portfölj, och samtidigt minska avgifterna eftersom flera mellanhänder försvinner. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med FPJ.

Vad skiljer er från en aktiefond?

Du kommer inte uppleva någon större skillnad. En aktiefond innehåller olika aktier, breda indexfonder kan innehålla över tusen aktier och mer specialiserade fonder ner mot 20-30 stycken. FPJs portföljer, som förvaltas med hjälp av Sigmastocks teknik, innehåller oftast mellan 40 och 50 st olika bolag. Skillnaden mot fonder är att du får en personlig portfölj, medan i en fond får alla kunder samma innehav.

Vilka är FPJ?

FPJ är ett värdepappersbolag som har erhållit Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som står under Finansinspektionens tillsyn. Här kan du läsa mer om FPJ och vårt samarbete.

Din portfölj hos FPJ
Kan jag se vilka aktier min portfölj innehåller?

Ja, du kan se alla aktier i din portfölj i din innehavslista när du loggar in på ditt konto via sigmastocks.com. För oss är det viktigt att du har full insyn i var dina pengar är investerade.

Innehåller min portfölj räntor?

Om du har en av de lägre risknivåerna i FPJs portföljer innehåller din portfölj en del räntor, eftersom de behövs för att få till de risknivåerna. Räntedelen utgörs av en svensk börshandlad räntefond som heter XACT Obligation (ladda ner fondens faktablad (KIID) här). 

Kan jag ändra mina inställningar?

Ja, det går bra att ändra inställningar i efterhand. När du byter inställningar ändrar du de placeringsriktlinjer vi kommit överens om att följa, och därför behöver du i samband med att du ändrar inställningar signera ändringen och de uppdaterade avtalen. Allt detta görs smidigt via ditt användarkonto på sigmastocks.com.

Kan jag spara i flera portföljer?

Inte just nu, men inom en snar framtid kommer det att vara möjligt!

Avgift och kostnader
Vad kostar ett sparande hos er?

Förvaltningsavgiften hos FPJ är 0,35 % per år för ditt sparande. Då ingår alla transaktionskostnader och moms. Utöver det tillkommer schablonskatten för ditt ISK-konto, och den underliggande förvaltningsavgift som tas ut av räntefonden XACT Obligation som används för räntedelen i sparandet. Detta innebär att den totala avgiften kommer att bli ca 0,39 % för dig med högsta möjliga andel räntor i din portfölj hos FPJ.

Hur kan er avgift vara så låg?

FPJs tjänst via oss är digital och automatiserad, det betyder att vi inte behöver lika många anställda som en rådgivningsavdelning på en bank eller hos en fondförvaltare. Eftersom sparandet i huvudsak sker direkt i aktier för dig som kund slipper du också många mellanhänder som tar betalt i form av fondavgifter. Den enda fondavgiften vi inte kunde kapa var den för räntefonden som ingår i de lägre risknivåerna i tjänsten. Räntor och obligationer handlas nämligen i väldigt stora poster, ofta flera hundra tusen kronor, så de kan vi inte handla själva till varje enskild kund. 

Hur dras avgiften?

Förvaltningsavgiften baseras på beloppet du sparar via tjänsten och räknas ut dagligen. Den dras sedan från ditt Investeringssparkonto en gång per månad och syns i din transaktionslista.

Konto och transaktioner
Hur sätter jag in pengar?

Du kan antingen starta ett månadssparande med autogiro så att du sparar automatiskt varje månad eller göra engångsinsättningar när du är inloggad på ditt konto.

Hur tar jag ut pengar?

Det gör du genom att logga in på ditt FPJ-konto via sigmastocks.com, där du kan göra ett uttag. Om värdepapper måste säljas av innan överföringen kan göras kan det ta några bankdagar innan pengarna syns hos dig.

Hur lång tid tar det att sätta in pengar?

Din första insättning (startbeloppet) som anges vid registreringen tar lite längre tid innan den landar på kontot. Detta eftersom ditt nya ISK och din autogirokoppling måste sättas upp först. Ditt startbelopp brukar dras 5-6 bankdagar efter att du genomfört registreringen.

Insättningar som görs efter kontot är uppsatt ska endast ta en eller två dagar, beroende på din bank och vilken tid på dagen insättningen gjordes.

Har ni någon bindningstid?

Nej, FPJ har ingen bindningstid.

Hur avslutar jag mitt konto?

Du behöver först avsluta ditt eventuella månadssparande och ta ut dina pengar. Det tar ett par dagar eftersom dina värdepapper behöver säljas av och pengarna överföras till ditt kopplade konto. När det är gjort avslutar du ditt konto via din profil i inloggat läge.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är trygga med oss och FPJ. Läs mer i Sigmastocks personuppgiftspolicy här, och läs FPJs personuppgiftspolicy på deras hemsida.

Rutiner för handel
När handlar ni för mina pengar?

I tjänsten handlas det för alla kunder som har tillgängligt kapital på kontot samtidigt med jämna mellanrum. På så sätt kan kostnaderna för courtage hållas ned och tjänsten kan erbjudas till det låga priset den har. Målet är att handla ungefär en gång per vecka, men det kan dröja upp till två veckor mellan två handelstillfällen. Det kommer alltid att ligga ett handelstillfälle strax efter att alla kunders månadssparande har dragits den 28:e varje månad.

Går det att se på förhand vilka dagar ni handlar?

Nej, tyvärr. Eftersom handelsschemat behöver vara flexibelt på grund av diverse helgdagar då olika börser i världen har stängt kan vi inte publicera ett fast schema på förhand. Det kommer dock alltid ligga ett handelstillfälle strax efter att månadssparandet dras den 28e varje månad.

Kan jag se vad som ska köpas åt mig innan ordrarna läggs?

Nej, tyvärr inte. Vad som ska handlas bestäms under dagen då ordrarna går iväg eftersom beslutet ska fattas på så uppdaterad information som möjligt.

Varför finns det pengar kvar på mitt konto efter att ni har handlat?

När det är handelsdag i tjänsten läggs ordrar åt alla kunder med tillgängligt kapital under dagen och sedan genomförs dem vid börsens stängning. Dessa ordrar läggs med ett så kallat “limitpris”, vilket betyder att man anger ett högsta pris man är beredd att betala per aktie man vill köpa. För att vi inte ska riskera att handla för ett högre belopp än vad som finns tillgängligt på en kunds konto, om det skulle vara så att priset på alla aktier stiger under dagen fram tills stängning, läggs ordrar inte för hela det tillgängliga beloppet. Det finns också en risk att alla ordrar som lagts under dagen inte går till avslut vid stängning då en akties pris kan ha stigit över det lagda limitpriset. De pengar som blir kvar handlas istället upp vid nästa handelstillfälle, tillsammans med eventuella nya medel som kommit in på kundens konto sedan sist.

Investeringsstrategi och vad du kan påverka
Vad har Sigmastocks och FPJ för investeringsstrategi?

Vår investeringsfilosofi är i grunden kvantitativ. Sigmastocks teknik och våra strategier bygger på en noggrann statistisk analys av finansiella nyckeltal följt av en utförlig optimeringsprocess. Detta för att möjliggöra att finna de bästa, med avseende på riskjusterad avkastning, portföljstrategierna. Fundamental analys gjord på ett kvantitativt sätt är grundmekanismen för hur aktier väljs till alla kunders portföljer. Denna grund kombineras sedan med de personliga val du gör för just din portfölj.

Vad innebär portföljinriktningarna?

Det finns tre inriktningar på FPJs portföljer: standard, utdelning och tillväxt. Inriktningarna påverkar vilka bolag som väljs åt dig. Du får däremot inte enbart utdelningsbolag eller tillväxtbolag om du väljer någon av de inriktningarna.

Standard
Ger dig en portfölj med blandade bolag som passar ditt sparande och som är stabila och presterar bra enligt vår algoritm.

Utdelning
Ger fler bolag som lämnar utdelning. Dessa bolag är generellt sett stora och väletablerade.

Tillväxt
Ger fler bolag som satsar på att växa genom att till exempel ta fler marknadsandelar eller utöka sitt sortiment. De är generellt sett lite mindre och brukar inte lämna utdelning, men har större potential att öka i värde med tiden.

Hur fungerar etiskt urval?

Etiskt urval gör det möjligt för dig att själv välja om du vill inkludera vissa ifrågasatta områden i ditt sparande. Dessa områden är Vapen och försvar, Tobak, Alkohol, Kasino och spel och Fossila bränslen. Om du väljer bort någon av dessa kategorier blockeras bolag som är kategoriserade av vår dataleverantör inom motsvarande sektorer och subsektorer. Utöver den automatiska gallringen mha kategoriseringen har det även gjort en manuell översyn på alla bolag i aktieurvalet för att fånga upp de bolag som bedöms ha del av sin verksamhet inom de olika valbara kategorierna.

Är era portföljer hållbara?

Portföljerna har som basinställning uteslutit alla bolag som är svartlistade av Sjunde AP-fonden. Detta är bolag som inte lever upp till en lägstanivå vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Det tycker vi och vår partner FPJ är en bra grundnivå, men vi håller också på att utveckla möjligheten att kunna ställa ännu högre hållbarhetskrav. Det kommer inom kort!

Kan jag välja bort specifika bolag?

Inte just nu, men det här är funktionalitet vi arbetar på!

Insättningsgarantin och investerarskyddet
Gäller den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja, som kund äger du de värdepapper som ingår i ditt sparande hos FPJ. Du förblir ägare till dem oavsett vad som händer med Sigmastocks eller FPJ. Om vi eller FPJ går i konkurs händer det alltså ingenting med dina investerade pengar.

Risk och säkerhet
Vad menas med risk?

Begreppet är luddigt, men för de flesta är det förknippat med risken att förlora pengar på sin investering. Detta är svårt att mäta, men det man brukar mäta inom finans är något som kallas volatilitet. Volatilitet är ett mått på hur mycket till exempel en aktie eller en fond svänger i värde över tid. Ett värdepapper med hög volatilitet svänger mycket i värde och ett värdepapper med låg volatilitet svänger lite. Om något man har investerat i svänger mycket upp och ner, är det större risk att man förlorat pengar vid den tidpunkt man vill sälja, men det är också högre chans att man tjänat pengar, eftersom investeringen kan pendla både upp och ner. Hög risk hänger alltså ihop med chans till hög avkastning. Eftersom börsen historiskt sett krupit uppåt med tiden, brukar det löna sig med högre risk eller volatilitet om man kan spara länge. Om man vet att man måste använda sina pengar vid en speciell tidpunkt ganska snart, är det inte lika passande med hög risk och volatilitet.

Är det säkrare att spara i fonder?

Nej, spartjänsten från FPJ innebär samma risk som andra sparanden i aktier eller aktiefonder på börsen. Så länge man äger flera olika värdepapper, till exempel aktier i olika branscher och länder, minskar värdesvängningarna i portföljen, det vill säga volatiliteten och risken. Redan vid 15 stycken olika innehav börjar effekten av att lägga till fler bolag att minska. Då portföljerna hos FPJ innehåller många olika aktier, precis som en genomsnittlig aktiefond gör, blir det ingen större skillnad i risk. En fond som innehåller flera hundra aktier har faktiskt inte så stor skillnad i risk jämfört med FPJs portföljer, som innehåller i genomsnitt 40 bolag.

Garanterar ni och FPJ en positiv utveckling?

Nej, det kan ingen göra. Börsen går upp och ner och det är omöjligt att förutspå exakt vad som kommer ske vid en viss tidpunkt. Inga tjänster som placerar dina pengar på börsen kan lova att just du kommer gå med vinst, däremot visar statistik att ju längre tid man sparar på börsen desto större sannolikhet är det att man går med vinst. För långa sparplaner är börsen därför, statistiskt sett, det bästa valet för dina sparpengar.

Företagskund
Jag vill skapa en portfölj för mitt företag, går det?

Nej inte ännu, men vi jobbar på att kunna erbjuda det i framtiden.