Vanliga frågor

Här kan du läsa våra vanligaste frågor. Hittar du inte det du letar efter? kontakta oss så hjälper vi dig. Läs gärna hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Om aktiesparande
Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag, du blir därför delägare i företaget när du äger aktier. För att du ska kunna köpa aktier via en bank eller handelsplattform i ett företag behöver företaget vara ett så kallat aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs. Man kan tjäna pengar på en aktie genom att man säljer den för ett högre pris på börsen än man köpte den för eller genom att bolaget man äger delar ut pengar (utdelning) till sina ägare, alltså dig.

Vad är en portfölj?

En portfölj är en samling värdepapper av olika slag. I din portfölj hos Sigmastocks äger du bland annat aktier, som alltså är en typ av värdepapper.

Vad är ett ISK-konto?

Ett ISK-konto är en typ av konto där du kan äga värdepapper. Kontot schablonbeskattas och du betalar en viss procentsats per år baserat på kontots värde och dina insättningar, istället för att betala vinstskatt vid försäljning, som man gör på ett vanligt aktie- och fondkonto. ISK-skatten betalas varje år och är förtryckt i din deklaration, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. När du sparar på ett ISK slipper du alltså själv deklarera dina vinster och förluster.

Aktiespara med Sigmastocks
Hur fungerar det att aktiespara med Sigmastocks?

Med Sigmastocks sparar du direkt i aktier. Vi förvaltar och tar fram en portfölj anpassad efter din ekonomi och dina önskemål. Dina insättningar och ditt månadssparande investeras på ett ISK-konto hos vår partner Evida. Därefter anpassas och uppdateras din portfölj regelbundet enligt din personliga strategi.

Den årliga avgiften för Sigmastocks förvaltningstjänst inklusive moms är 0,35 -0,47 % av förvaltat kapital per år.

Vid köp och sälj tillkommer en transaktionsavgift på 0,22 % varje köp och sälj av värdepapper för att täcka handelskostnader som courtage, administrativa avgifter och växlingsavgifter. Alla avgifter är inkl. moms.

Vad skiljer er från andra sparrobotar?

Sigmastocks investerar dina pengar direkt i aktier. Istället för att, som många andra sparrobotar, ta en avgift för att placera kundens pengar i fonder. Det gör att vi både kan anpassa portföljens innehav och minska avgifterna eftersom vi kapar flera mellanhänder.

Är ni oberoende?

Ja, vi är en oberoende förvaltare. Vår förvaltning sker enbart i noterade aktier och ETF:er (vi har inga egna produkter och får ingen kickback).

Din portfölj
Kan jag se vilka aktier min portfölj innehåller?

Ja. För oss är det självklart att våra kunder har full insyn i var deras pengar investeras. Därför kan du alltid se alla aktier i din portfölj under innehavslistan på ditt konto.

Innehåller min portfölj räntor?

Om din portfölj har en av de lägre risknivåerna innehåller den en del räntor. Räntedelen utgörs av en svensk börshandlad räntefond som heter XACT Obligation. (ladda ner fondens faktablad (KIID) här). 

Kan jag ändra mina inställningar?

Ja. När du byter inställningar ändrar du de placeringsriktlinjer vi kommit överens om att följa. Därför behöver du i samband med att du ändrar inställningar även signera dina ändringar och de uppdaterade avtalen. Allt detta görs enkelt via ditt konto på Sigmastocks.

Kan jag spara i flera portföljer?

Ja, du kan spara i upp till fem olika portföljer.

Avgift och kostnader
Vad kostar ett sparande hos er?

Sigmastocks årliga förvaltningsavgift är 0,35 - 0,47 %. Den underliggande förvaltningsavgift som tas ut av räntefonden XACT Obligation, som används för räntedelen i sparandet, tillkommer. Detta innebär att den totala årliga avgiften blir cirka 0,51 % % dig med högsta möjliga andel räntor i din portfölj. En transaktionsavgift på 0,22 % tas ut vid varje köp och sälj av värdepapper för att täcka handelskostnader som courtage, administrativa avgifter och växlingsavgifter. Alla avgifter är inkl. moms.

Utöver detta tillkommer schablonskatt för ditt ISK-konto.

Hur kan avgiften vara så låg?

Sigmastocks är en helt digital och automatiserad spartjänst. Det betyder att vi inte behöver lika många anställda som en rådgivningsavdelning på en bank, eller en fondförvaltare. Eftersom sparandet i huvudsak sker direkt i aktier för dig som kund slipper du kostsamma mellanhänder i form av fondavgifter. Den enda fondavgiften vi inte kunde kapa var den för räntefonden som ingår i de lägre risknivåerna. Räntor och obligationer handlas i stora poster (ofta flera hundra tusen kronor) och de kan vi själva inte handla till varje enskild kund.

Hur dras avgiften?

Förvaltningsavgiften baseras på beloppet du sparar hos Sigmastocks. Avgiften beräknas dagligen och dras en gång per månad. Dragningen syns under din transaktionslista på ditt konto. 

Konto och transaktioner
Hur sätter jag in pengar?

Du kan välja att starta ett månadssparande med autogiro så att dina överföringar sköts automatiskt eller att göra engångsinsättningar när du är inloggad på ditt konto.

Hur tar jag ut pengar?

Det gör du i inloggat läge på ditt Sigmastockskontounder din portföljs meny (kugghjulet).

Hur lång tid tar det att sätta in pengar?

Den första insättningen (startbeloppet) som anges när du registrerar dig behöver lite längre tid för att landa på ditt konto. Det beror på att ditt nya ISK-konto och din autogirokoppling behöver sättas upp. Ditt startbelopp bör dras 5-6 bankdagar efter att du genomfört registreringen. Vanliga överföringar görs därefter på 1-2 bankdagar.

Insättningar som görs efter att kontot startats ska endast ta 1-2 dagar, beroende på din bank och vilken tid på dagen insättningen gjordes.

Hur lång tid tar ett uttag?

Om pengarna finns tillgängliga som kontanter på kontot tar uttaget lika lång tid som en vanlig banköverföring. Om det behöver säljas av värdepapper i portföljen kan det ta upp emot 14 dagar. Det beror på att försäljningen sker vid vårt nästa inplanerade handelstillfälle och man därefter behöver invänta den så kallade likviddagen för transaktionen, innan pengarna kan föras över till ditt bankkonto.

Du kan alltid följa ditt uttag i inloggat läge.

Har ni någon bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är trygga med oss. Läs mer i Sigmastocks integritetspolicy.

Är pengarna i portföljen låsta?

Nej, pengarna är aldrig låsta av oss på Sigmastocks. Om ett bolag du äger håller på att genomföra vissa typer av händelser så som splittar/omvända splittar, speciella utdelningar (av värdepapper istället för pengar) eller om de har blivit uppköpta kan vi däremot behöva vänta på att den manövern färdigställs helt innan vi kan sälja just det värdepappret på börsen.

Kostar det att ta ut pengar?

Det kostar ingenting att ta ut pengar  men en transaktionsavgift på 0,22 % tas ut vid försäljning av aktier.

Hur avslutar jag mitt konto?

Du behöver först avsluta ditt eventuella månadssparande och ta ut dina pengar. Det tar ett par dagar eftersom dina värdepapper behöver säljas av och pengarna föras över till ditt kopplade konto. När det är klart kontaktar du oss på support@sigmastocks.com så avslutar vi kontot åt dig.

Våra rutiner för handel
När handlar ni för mina pengar?

Vi handlar samtidigt till alla kunder (med tillgängligt kapital på kontot) en gång per vecka. På så sätt kan kostnader för courtage hållas nere och våra avgifter likaså. I enstaka fall, som vid högtider och röda dagar, kan det dröja upp till två veckor mellan två handelstillfällen. Men det kommer alltid att ligga ett handelstillfälle strax efter att månadssparandet dragits (den 28e) varje månad.

Går det att se vilka dagar ni tänkt handla på förhand?

Nej. Schemat för vår handel behöver vara flexibelt på grund av diverse helgdagar som påverkar öppettiderna för världens olika börser. Det ligger dock alltid ett handelstillfälle strax efter att månadssparandet dragits den 28:e varje månad.

Kan jag se vad som ska köpas åt mig innan ordrarna läggs?

Nej. Vad som ska handlas bestäms under den dag ordnarna går iväg, eftersom beslutet ska fattas på så uppdaterad information som möjligt

Varför finns det pengar kvar på mitt konto efter att ni har handlat?

Vid en handelsdag läggs ordrar till alla kunder med tillgängligt kapital under dagen, som sedan genomförs vid börsens stängning. Ordrarna läggs med ett så kallat “limitpris” vilket innebär att vi anger ett högsta pris som vi är beredda att betala per aktie. För att vi inte ska riskera att handla för ett högre belopp än vad som finns på ditt konto (om priset på alla aktier skulle stiga under dagen fram till stängning) läggs inte ordrar för hela ditt tillgängliga belopp. 

Det finns också en risk att alla de ordrar som lagts under dagen inte går till avslut vid stängning, då en akties pris kan ha stigit över det lagda limitpriset. De pengar som blir över handlas istället upp vid nästa handelstillfälle, tillsammans med eventuella nya medel som tillkommit på ditt konto.

Investeringsstrategi och vad du kan påverka
Vad har Sigmastocksför investeringsstrategi?

Vår investeringsfilosofi är i grunden kvantitativ. Sigmastocks teknik och våra strategier bygger på en noggrann statistisk analys av finansiella nyckeltal följt av en utförlig optimeringsprocess. Detta för att möjliggöra att finna de bästa, med avseende på riskjusterad avkastning, portföljstrategierna. Fundamental analys gjord på ett kvantitativt sätt är grundmekanismen för hur aktier väljs till alla kunders portföljer. Denna grund kombineras sedan med de personliga val du gör för just din portfölj.

Vad innebär portföljinriktningarna?

Det finns tre inriktningar på våra portföljer: Standard, Utdelning och Tillväxt. Inriktningarna påverkar vilka bolag du får. Du får däremot inte enbart utdelningsbolag eller tillväxtbolag om du väljer någon av de inriktningarna.

Standard
Sigmastocks standardfördelning av olika bolag, optimerat efter god avkastning och fördelning. Standard är ett bra val om du inte har så mycket egna tankar om strategi.

Tillväxt
En portfölj med fler tillväxtbolag, jämfört med standardfördelningen. Tillväxtbolag är ofta lite mindre och satsar på att växa i storlek för att ta fler marknadsandelar eller inta helt nya marknader.


Utdelning
innebär fler bolag med hög direktavkastning, alltså bolag som delar ut en del av sin årliga vinst till sina aktieägare. Det är ofta stora och stabila bolag som gör detta. Att äga utdelningsbolag är ett sätt att tjäna pengar på sina aktier, utan att själva aktien behöver stiga i värde. Utdelningarna återinvesteras automatiskt i din portfölj.

Hur fungerar etiskt urval?

Etiskt urval gör det möjligt för dig att själv välja om du vill inkludera vissa ifrågasatta områden i ditt sparande. Dessa områden är Vapen och försvar, Tobak & Alkohol, Kasino och spel och Fossila bränslen. Om du väljer bort någon av dessa kategorier utesluts bolag med verksamhet inom de områdena från din portfölj. Vilka bolag som finns inom respektive kategori baseras på sektorindelningen hos Sigmastocks dataleverantör, men en manuell översyn görs även för att se till att filtreringen inte tar bort bolag som inte behöver tas bort.

Kan man spara hållbart med Sigmastocks?

För dig som vill spara mer hållbart kan du välja mellan 14 olika hållbarhetsområden (definierade av EU) inom fyra olika kategorier du vill ta hänsyn till med vårt hållbarhetsurval. Med denna inställning kan du ta hänsyn till negativa hållbarhetseffekter i ditt sparande och på så sätt förbättra hållbarheten.

Vi kan dock inte sätta ihop portföljer med hållbara bolag som de är definierade enligt EU:s nya regelverk. Det är förhållandevis få bolag som klarar den klassificeringen i dagsläget, och det finns för få av dem på aktielistorna vi handlar för att vi ska kunna sätta ihop väl diversifierade portföljer med bara sådana bolag.

Kan jag välja bort specifika bolag?

Ja! Du kan välja bort bolag och det gör du i dina portföljinställningar. De bolag du väljer bort ser vi helt enkelt till att inte handla åt dig. Det går bara att välja bort bolag som finns i de aktieunivers vi handlar.

Hittar du inte ett bolag du vill välja bort? Då finns det inte i vårt aktieunivers och kommer inte att handlas ändå.

Insättningsgarantin och investerarskyddet
Gäller den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja, investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin gäller via vår depåleverantör Evida och dess bank som är SEB. Som kund äger du de värdepapper som ingår i ditt sparande och förblir ägare till dem oavsett vad som händer. Skulle Sigmastocks eller Evida gå i konkurs händer alltså ingenting med dina investerade pengar.

Sigmastocks står under Finansinspektionens tillsyn och du loggar alltid in säkert på ditt konto med BankID.

Risk och säkerhet
Vad menas med risk?

Begreppet är luddigt, men för de flesta är det förknippat med risken att förlora pengar på sin investering. Detta är svårt att mäta, men det man brukar mäta inom finans är något som kallas volatilitet. Volatilitet är ett mått på hur mycket till exempel en aktie eller en fond svänger i värde över tid. Ett värdepapper med hög volatilitet svänger mycket i värde och ett värdepapper med låg volatilitet svänger lite. Om något man har investerat i svänger mycket upp och ner, är det större risk att man förlorat pengar vid den tidpunkt man vill sälja, men det är också högre chans att man tjänat pengar, eftersom investeringen kan pendla både upp och ner. Hög risk hänger alltså ihop med chans till hög avkastning. Eftersom börsen historiskt sett krupit uppåt med tiden, brukar det löna sig med högre risk eller volatilitet om man kan spara länge. Om man vet att man måste använda sina pengar vid en speciell tidpunkt ganska snart, är det inte lika passande med hög risk och volatilitet.

Är det säkrare att spara i fonder?

Nej. Att spara med Sigmastocks innebär samma risk som andra sparanden i aktier eller aktiefonder på börsen. Så länge du äger flera olika värdepapper, till exempel aktier i olika branscher och länder minskar värdesvängningarna i portföljen, det vill säga volatiliteten och risken. Redan vid 15 stycken olika innehav börjar effekten av att lägga till fler bolag att minska. Då portföljerna hos Sigmastocks innehåller många olika aktier, precis som en genomsnittlig aktiefond gör, blir det ingen större skillnad i risk. En fond som innehåller flera hundra aktier har faktiskt inte så stor skillnad i risk jämfört med Sigmastocks portföljer som i genomsnitt innehåller 40 bolag.

Garanterar ni en positiv utveckling?

Nej. Det kan ingen göra. Börsen går upp och ner och det är omöjligt att förutspå exakt vad som kommer ske vid en viss tidpunkt. Inga tjänster som placerar dina pengar på börsen kan lova att just du kommer gå med vinst, däremot visar statistik att ju längre tid man sparar på börsen, desto större är sannolikheten att man går med vinst. För långsiktigt sparande är börsen därför, statistiskt sett, det bästa valet för dina sparpengar.

Företagskund
Har ni en företagstjänst?

Ja, det har vi! All information om Sigmastocks för företag hittar du här