Avkastning

Sigmastocks nuvarande tjänst lanserades under 2021, men vår matematiska investeringsmodell har använts av kunder med goda utfall sedan 2018. Vi strävar efter att ge bästa möjliga långsiktiga avkastning, med hänsyn taget till din ekonomi, dina riskpreferenser och personliga önskemål.

Hur har det gått för våra portföljer?

Att svara på den frågan är lite knepigare än det först verkar. Hos Sigmastocks kan du som kund göra personliga val för risknivå, inriktning, marknadsfokus, etiskt urval och hållbart urval. Totala antalet unika strategier med olika kombinationer av inställningar landar på strax över 2000 stycken! Utöver det kommer portföljerna också se lite olika ut beroende på exakt när du börjar investera, hur stort belopp du går in med, och om du månadssparar eller inte.

Vi kan inte redovisa utfallet för varje enskild strategi, men vi har sammanställt data för ett par kombinationer av inställningar för att ge en överblick av hur vår tjänst har presterat, och hur olika inställningar kan påverka sparandet. Vi har valt att fokusera på att visa avkastning för de tre olika inriktningarna, och de fyra olika marknadsvalen, övriga inställningar så som etiskt och hållbart urval varierar i sammanställningen. Siffrorna visar endast avkastning för aktiedelen av portföljerna.

Inriktning

Tabellen nedan visar hur portföljer med de tre olika inriktningarna har avkastat. Portföljerna nedan har alla standardvalet för marknadsfördelning, men varierande inställningar för etiskt och hållbart urval.

Marknadsval

Tabellen nedan visar hur portföljer med de fyra olika marknadsfördelningarna har avkastat. Portföljerna nedan har alla standardvalet för inriktning, men varierande inställningar för etiskt och hållbart urval. Notera att marknadsfördelningen ‘Sverige' justerades under 2023 och avkastningen visas enbart för nuvarande version.

Historisk avkastning under längre tid

För att kunna visa historisk avkastning under längre tid kan vi simulera hur algoritmen hade presterat under de senaste 10 åren. Formatet kallas “pro forma” och inom branschen används det för att visa hur resultatet för en matematiskt eller statistiskt driven förvaltning hade fallit ut om förvaltningen hade påbörjats tidigare än det verkliga startdatumet. Eftersom Sigmastocks investeringsbeslut är datadrivna passar denna metod bra för att utvärdera våra matematiska modeller. Du ser utfallet i grafen nedan.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.