Vår förvaltning

Sigmastocks är en helt digital portföljförvaltningstjänst för aktiesparande. Eftersom ett sparande hos oss främst utgörs av aktier innebär det att vi kan skräddarsy din portfölj efter dig, dina värderingar och din risknivå. Aktierna till portföljerna väljs ut genom att vi använder vår egen matematiska modell för automatiserad och datadriven aktieanalys som samlar in data så som nyckeltal och prisinformation från bolagsrapporter och börser. Vi ställer in de värden på nyckeltal som ska premieras och verktyget sorterar fram aktier som överensstämmer med de angivna kriterierna. Vi har optimerat de här inställningarna för att ge god avkastning på investeringarna vilket ger din strategi en bra grund. Därtill finns det ett par olika inställningar du själv kan påverka. Dessa läggs ovanpå vår grundstrategi och skapar en personlig strategi, för de aktier som väljs ut åt dig.

Investeringsmetodik

Sigmastocks teknik, eller investeringsmetodik, är en vidareutveckling av så kallad Faktorinvestering. Faktorinvesteraren låter ett antal mätetal, som man av erfarenhet vet säger något väsentligt om hur ett företag mår ekonomiskt, sammanfatta hela bolaget. Det tillvägagångssättet blir mindre omfattande än vad en mer djupgående analys av bolaget hade varit, men det gör det å andra sidan avsevärt enklare att göra jämförelser med andra bolag. Genom att automatisera såna analyser kan man jämföra de allra flesta större bolag i västvärlden med varandra, för att på så sätt se vilka bolag som i en relativmening är mest köpvärda. Forskning har visat att man med den här metoden kan slå marknadens genomsnittliga avkastning. Läs mer vår investeringsmetodik här →

Din skräddarsydda portfölj

 

Marknadsfokus

I portföljerna finns aktier från börser i USA, Europa och Sverige. På så sätt är dina investeringar väl diversifierade, det vill säga spridda inom olika branscher och geografiska områden för att minska risken. Såhär ser standardfördelningen bland aktierna i en portfölj ut:

  • 50 % aktier från svenska börsen
  • 30 % aktier från amerikanska börser
  • 20 % aktier från ett par olika europeiska börser (Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Spanien).

Du kan själv påverka fördelningen genom att välja att fokusera på en av dessa marknader. Då får du ytterligare 20 % av den marknaden på bekostnad av 10 % av de två övriga.

Valutarisk

På den svenska börsen handlas aktier i svenska kronor och på utländska börser handlas de i lokala valutor. Om du handlar aktier i en annan valuta än din hemmavaluta riskerar du att aktierna varierar i värde eftersom valutan du handlat i förändras jämfört med svenska kronan. Det här kallas valutarisk och den minskar vid större tonvikt på hemmamarknaden. Av den anledningen är den svenska marknadsandelen stor, hela 50 %, i Sigmastocks standardfördelning, trots att Sverige är ett litet land på den globala börsmarknaden.

Aktiepris

Svenska aktier har generellt ett lägre genomsnittspris per aktie. Vilket är bra om du har ett något lägre månadssparande. Eftersom du som kund behöver köpa hela aktier i din portfölj, så kan du köpa fler olika bolag om varje aktie har ett lägre pris. Amerikanska och vissa europeiska börser har mycket högre genomsnittspriser på aktier, ofta kostar aktier över 1000 kronor styck. Dessa dyrare aktier kommer alltså vara svårare att handla om du sparar ett lägre belopp.

Branscher

Olika marknadsområden kan ha olika utbud av bolag. Till exempel finns många av de största teknikbolagen på de amerikanska börserna, samtidigt som den svenska börsen är mer industritung. Oavsett vad du väljer så kommer du att få en god fördelning mellan många olika branscher.

Välj mellan 3 inriktningar

Standard: Sigmastocks standardfördelning av olika bolag, optimerat efter god avkastning och fördelning. Standard är ett bra val om du inte har så mycket egna tankar om strategi.

Tillväxt: En portfölj med fler tillväxtbolag, jämfört med standardfördelningen. Tillväxtbolag är ofta lite mindre och satsar på att växa i storlek för att ta fler marknadsandelar eller inta helt nya marknader.

Utdelning innebär fler bolag med hög direktavkastning, alltså bolag som delar ut en del av sin årliga vinst till sina aktieägare. Det är ofta stora och stabila bolag som gör detta. Att äga utdelningsbolag är ett sätt att tjäna pengar på sina aktier, utan att själva aktien behöver stiga i värde. Utdelningarna återinvesteras automatiskt i din portfölj.

Aktieutbud

De börser som ingår i dagsläget finns i Sverige, USA och utvalda länder i Europa. I Sverige finns Stockholmsbörsens 90 mest omsatta bolag. I USA finns samtliga bolag som ingår i S&P 500. I Europa ingår stora och högt omsatta bolag från börser i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Spanien och Frankrike. Sammanlagt blir det ungefär 900 bolag. Det är alltså dessa aktier som finns tillgängliga för din förvaltning och som urvalet sker ifrån.

Investmentbolag

Investmentbolags hela verksamhet är att äga andra bolag, som i sin tur kan verka inom ett flertal olika branscher. Därför blir det omöjligt att på ett rättvist och transparent sätt kategorisera investmentbolagen. Av den anledningen har vi valt att helt exkludera investmentbolag från våra portföljer.

Svartlistade bolag

Varje år svartlistar den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden (AP7) företag som inte lever upp till en lägstanivå gällande respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. De investerar inte heller i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Vi på Sigmastocks tycker att det är väldigt rimligt och utesluter därför de bolag som har, eller kommer att, svartlistas av AP7. Listan revideras i juni och december varje år och sedan 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer de utgår från i sin analys. Här kan du se hela listan.

Sigmastocks 5 hållbarhetsfaktorer

Vill du ta hänsyn till hållbarhet i din portfölj finns våra 5 hållbarhetsfaktorer. Funktionen bryter ner bolags ESG-poäng – det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – och analyserar rådata. Det innebär att det, utöver möjligheten att välja bort branscher och företag, även går att välja till hållbarhetsområden att ta hänsyn till, exempelvis koldioxidutsläpp och resurseffektivitet. Läs mer om våra hållbarhetsfaktorer här →

Därtill kan du även helt välja bort ofta ifrågasatta branscher som Vapen & försvar, Tobak & Alkohol, Kasino & spel och Fossila bränslen. När du väljer bort någon bransch utesluts helt enkelt alla bolag inom den kategorin ur portföljen.

Ombalansering

Din portfölj fylls med bolag som följer din specifika strategi. Portföljen kontrolleras löpande så att den inte driver iväg för långt från dina inställningar. När det behövs görs en så kallad ombalansering, då en del av dina innehav säljs och nya köps. Vanligtvis brukar ca 10-20% av portföljen ombalanseras årligen.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.