Jämförelseindex

När du vill jämföra olika tjänsters avkastning mot varandra eller mot olika index är det viktigt att du vet vad tjänsterna och indexen verkligen investerar i och består av. Annars finns det en risk för att jämförelsen blir missledande. Tänk på det här:

Tillgångsslag och risk

Om du vill jämföra din portfölj mot ett aktieindex är det viktigt att ha koll på om du bara har
aktier eller både aktier och räntor i din portfölj. En portfölj med räntor har lägre risk och kommer svänga mindre i värde, vilket för det mesta innebär en lägre avkastning om börsen går bra och mindre förlust om börsen går dåligt.

Marknadsfördelning

Även om världens börser till viss del påverkas av varandra varierar avkastningen ofta mycket från land till land. Notera även att svängningar i valutakurser i många fall har stor påverkan vid en jämförelse. Att ha koll på vilken marknadsfördelning du har i din portfölj, och vad som ingår i ett index eller i en annan tjänst du vill jämföra med är därför väldigt viktigt. Nedan kan du se standardfördelningen i en portfölj hos Sigmastocks samt en ungefärlig fördelning för ett vanligt världsindex.

Sigmastocks sammansatta jämförelseindex

Eftersom våra portföljer innehåller bolag från olika marknadsområden med en
sammansättning som skiljer sig mycket från ett världsindex har vi tagit fram ett eget
jämförelseindex för att göra det lätt att utvärdera hur vår matematiska modell egentligen presterar.

I vårt sammansatta jämförelseindex använder vi oss av samtliga aktier som ingår i vårt aktieunivers, och utgår från samma marknadsfördelning som i vår standardportfölj. Utdelningar är givetvis medräknade för att få en så rättvis jämförelse som möjligt.

Det sammansatta indexet består med andra ord av alla aktier vi har möjlighet att köpa. Indexet är marknadsviktat, vilket innebär att aktiernas storlek tas hänsyn till när avkastningen beräknas. Genom att använda ett index med precis samma marknader och aktier som vår algoritm appliceras på kan vi tydligast visa en uppskattning på hur bra algoritmen faktiskt är på att välja ut aktier.