Integritetspolicy

Sigmastocks AB, org. nr 556977-3160 (”Sigmastocks”) värnar om den personliga integriteten.
Sigmastocks strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill Sigmastocks informera dig om hur personuppgifter behandlas av Sigmastocks.

FÖR DIG SOM HAR EN AFFÄRSMÄSSIG RELATION MED SIGMASTOCKS
Sigmastocks samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Sigmastocks i samband med dina affärsmässiga kontakter med Sigmastocks. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Sigmastocks omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar. Personuppgifterna behandlas för att bedriva Sigmastocks verksamhet och upprätthålla kontakter med Sigmastocks kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Sigmastocks affärer med andra bolag och personuppgifter kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av Sigmastocks med stöd av en intresseavvägning. Sigmastocks har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Sigmastocks behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson
för sådant företag eller organisation. Sigmastocks säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
Sigmastocks sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

FÖR DIG SOM SÖKER JOBB HOS SIGMASTOCKS
Sigmastocks behandlar personuppgifter som arbetssökande tillhandahåller genom CV, personligt brev eller andra handlingar. Uppgifterna kommer att användas i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat till den aktuella tjänsten. Skulle du skicka in en spontanansökan kommer vi granska din ansökan i syfte att bedöma om du är en intressant kandidat, och därefter inhämta ditt samtycke för att kunna spara dina uppgifter för framtida rekryteringar.
Sigmastocks kan komma att inhämta uppgifter om dig från dina referenser i syfte att ytterligare bilda oss en uppfattning om dig och hur du skulle passa för den aktuella tjänsten. Du har ett ansvar för att angivna referenser informerats om att deras personuppgifter lämnats. Rekryteringsprocessen kan innehålla personlighetstester, analyser eller liknande, som utförs av externt företag eller internt av företagets rekryterare. Detta medför att dina uppgifter kan komma att lämnas ut till sådant företag. Syftet är att kunna bedöma personliga egenskaper och hur dessa matchar med den aktuella tjänsten. Arbetssökandes personuppgifter kvarstår i kandidatregister 6 månader efter tillsättande av specifikt sökt tjänst, och raderas därefter i sin helhet. Vid spontanansökan, eller då den arbetssökande vid sökning av en specifik tjänst också samtyckt till att kvarstå som kandidat för framtida tjänster, kvarstår dina personuppgifter i 3 år efter att du skickat in din ansökan eller då rekryteringsförfarandet avslutats, och raderas därefter i sin helhet.

FÖR DIG SOM ANMÄLER INTRESSE ATT FÅ DEL AV VÅRA ERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA
Du samtycker till att Sigmastocks behandlar personuppgifter så som exempelvis din e-postadress, telefonnummer och annan uppgift, som du kan komma att lämna genom att anmäla dig till prenumeration på något av våra nyhetsbrev eller vår blogg, genom att skicka in ett ärende till vår kundsupport, genom att ta del av något av våra erbjudanden eller genom att registrera dig av annat skäl på sigmastocks.com. Du samtycker även till att vi överför nämnda personuppgifter till tredje man för utförande av Sigmastocks marknadsföring eller marknadsanalyser, vars resultat kan komma att användas för att optimera vår generella och till Dig riktade marknadsföring. Med stöd av ditt samtycke, använder vi dessa personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig, såsom till exempel kampanjer, erbjudanden och information om nya produkter eller tjänster. Vi kommer att behandla dessa personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda dig av den länk som finns i våra utskick, eller genom att höra av dig till adressen nedan.

FÖR DIG SOM HAR FRÅGOR GÄLLANDE VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Sigmastocks behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. Om du har några frågor angående Sigmastocks behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till info@sigmastocks.com. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).