Klagomål

För oss är det jätteviktigt att du är nöjd med våra tjänster. Skulle en situation uppstå där du som kund inte känner dig nöjd vill vi gärna att du skriver till vår kundsupport på info@sigmastocks.com. Är du fortfarande missnöjd efter den kontakten ber vi dig att ta ditt ärende vidare till vår klagomålsansvarige.

Ditt klagomål ska framföras skriftligen till klagomålsansvarig, VD Nanna Stranne, på klagomål@sigmastocks.com. Handläggningen underlättas av att du skriftligen beskriver ditt ärende och bifogar den dokumentation som rör ditt ärende. Kan ditt ärende inte besvaras inom 14 dagar från det att klagomålet tas emot får du skriftlig information om detta och information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

Är du ännu missnöjd efter kontakt med klagomålsansvarig kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, konsumentvägledaren i din kommun, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Men vi hoppas såklart kunna lösa ditt ärende långt innan dess!