Hans Bergenheim, Ordförande

Hans har bland annat en bakgrund som VD för Ikano Bank, under bankens uppbyggnad och etablering  i Sverige. Han har även bland annat erfarenheter från Avanza som styrelseledamot, Avanza Pension som  ordförande, Swedbank som chef för deras rådgivningsavdelning, Alecta som chef för tjänstepensionen och Svenska Spel som styrelseledamot.