Natalie Bäck, Styrelseledamot

Natalie är advokat och arbetar med privat M&A samt företräder olika typer av bolag – allt ifrån unga start-ups till börsnoterade koncerner – inom ett antal branscher. Hon har bred erfarenhet av frågeställningar som  rör kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt samt biträder klienter i finansiella tillståndsfrågor.