16-07-2021

DI Digital om Sigmastocks: Utmanar traditionella fondförvaltare med robotspartjänst

Fintech-uppstickaren Sigmastocks nya aktierobot har lockat till sig ett par tusen kunder. ”Vi ser redan nu tendenser på en exponentiell tillväxt”, säger medgrundaren Nanna Stranne.

Robotspartjänsten Sigmastocks grundare, Mai Thai, Carl Lindberg och Nanna Stranne, träffade varandra när de gjorde examensjobb under Industriell ekonomi-programmet på Chalmers. De har tidigare sagt att de fann varandra i viljan att gå på de ”lönnfeta zebrorna” – ett smeknamn de gav den traditionella fondmarknaden.

Sigmastocks grundare Mai Thai, Carl Lindberg & Nanna Stranne, Foto: Stina Gränfors

”Lejon går inte på de friska och starka zebrorna – de tar hellre de som är lite lönnfeta och haltar”, sa Nanna Stranne på en scen på ett fintech-event 2016, enligt ett citat på nyhetssajten Breakit.

De halta och lönnfeta zebrorna är alltså dyra aktiesparfonder, något som Sigmastocks grundare vill utmana med sparande direkt i aktier för att kapa avgifter. 2014 startade de en investeringstjänst som de drev aktivt fram till förra året. 

Tidiga investerare i bolaget var Lena Apler, grundare av Collector, och Bo Mattsson, grundare av marknadsanalysbolaget Cint. Senare investerade även Peter Elam Håkansson, grundare av kapitalförvaltaren East Capital, Stena-familjen genom Stena Finans samt Collector Ventures (som sedan sålde av sin portfölj).

Den gamla investeringstjänsten, som byggde på matematiska algoritmer, hade runt 3 000 användare och bolagets omsättning låg på 3 miljoner kronor under 2019. Förutom de tre grundarna har Sigmastocks åtta anställda.

”Men vi märkte att skulle vi nå den breda massan behövde vi utveckla tjänsten och erbjuda en helhetsupplevelse för aktiesparande”, säger medgrundaren Nanna Stranne.

Istället började Sigmastocks utveckla en robotspartjänst och för att finansiera det tog man in en investering på 14 miljoner kronor i början av 2020. Den kom från befintliga investerare och även det familjeägda investeringsbolaget Beijer Ventures och fonden Räntehuset med flera.

”Vi hade turen att genomföra kapitalanskaffningen innan pandemin kom igång. Sedan har vi också haft intäkter från banksamarbeten och den gamla tjänsten”, säger Nanna Stranne.

Sigmastocks nya tjänst sällar sig till flera andra, som Betterwealth, Lysa, Fundler och Opti.

”Alla andra investerar i fonder och vi är först ut med att erbjuda en tjänst som erbjuder digital portföljförvaltning direkt i aktier. Vad vi kan se är vi även först ut globalt och det är roligt att få tillföra något nytt på marknaden.”, säger Nanna Stranne.

Beslutet att ställa om till en robotspartjänst togs för ett par år sedan, men någonstans har det alltid funnits i tankarna som en slutstation, säger hon.

”För att nå de kunderna vi vill behöver vi en mer användarvänlig tjänst.”

Tekniken i aktieroboten är utvecklad utifrån en faktoranalysmodell, vilket är den man ofta jobbar med på stora företag. Men även om tekniken är avancerad är tjänsten lätt att använda, menar Nanna Stranne.

”Vi har tagit befintlig teknik och anpassat den till en modell för privatpersoner”, säger hon.

Sigmastocks har lanserat tjänsten tillsammans med Evida, ett bolag som annars erbjuder mer traditionell investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Tekniken är integrerad med Bricknode Broker – ett kontosystem som ger stöd för aktiehandel på världens olika börser – för att hantera kundernas tillgångar.

I april godkändes den nya robotspartjänsten av Finansinspektionen, en process som tog över sex månader. Sedan den lanserades i början av maj har man kommit upp i 2 000 kunder. 

”Vi ser redan nu tendenser på att vi kommer att ha en exponentiell tillväxt i förvaltat kapital, även om vi bara har påbörjat vår tillväxtresa”, säger Nanna Stranne.

I tjänsten går det individanpassa sitt sparande och exkludera de branscher man inte vill investera i. Avgifterna ligger på mellan 0,35 procent och 0,39 procent inklusive moms av förvaltat kapital per år, vilket är bland det lägsta på marknaden. Även courtage ingår, något kunden måste betala själv hos de flesta andra tjänster.

Målgruppen bland kunderna ligger främst mellan 30 och 55 år, men även äldre generationer som är intresserade av att ha ett digitalt sparande.

”Vi är ett bolag som lyckats attrahera många kvinnliga sparare, men historiskt sett har det främst varit män som varit intresserade av såna här tjänster. Nu växer det kvinnliga investerarsegmentet mer och mer”, säger Nanna Stranne.

Hon tror att det faktum att Sigmastocks har ett mixat grundarteam har hjälpt till utifrån hur de formar sina produkter och kommunikation.

I dagsläget jobbar Sigmastocks med att bevisa sig på den svenska marknaden, men vill gärna på sikt expandera till Europa.

”Vi är öppna för att göra det själva eller med samarbeten, och vi har tidigare jobbat tillsammans med storbanker. Givet att det blir ett bra erbjudande ser vi inga problem med att jobba med banker igen för att nå dit vi vill”, säger Nanna Stranne.

Källa: di.se

Tillbaka till föregående sida