28-05-2021

Sigmastocks automatiserar aktiesparande – till en av marknadens lägsta avgifter

Sigmastocks lanserar en robotrådgivningstjänst där kundernas kapital investeras direkt i aktier istället för fonder. “Idag finns det ingen annan aktör som erbjuder digital portföljförvaltning direkt i aktier, vad vi kan se är vi först även globalt”, säger Nanna Stranne, VD på Sigmastocks.

Sigmastocks hoppas nu få ännu fler att börja aktiespara genom att automatisera aktiesparandet helt och hållet. Det gör att man även kan pressa priset i jämförelse med liknande aktörer. ”Om du inte kan hålla priset lågt spelar det ingen roll att du håller en hög nivå på förvaltningen. Priset är den enda variabeln vi med säkerhet vet slår direkt mot kundens avkastning.” säger Nanna Stranne. 

Då kapitalet investeras direkt i aktier slipper kunden även fondavgifter, vilket gör att det totala priset för tjänsten hamnar på konkurrenskraftiga 0,35% - 0,39% av förvaltat kapital per år (inklusive moms och handelsavgifter), vilket är bland det lägsta på marknaden.

Fördelarna med förvaltning direkt i aktier istället för fonder är många, inte minst kundens valmöjligheter och transparensen när alla innehav blir synliga. Framför allt erbjuds aktiv förvaltning och ambitionen är att generera bättre avkastning än index över tid. Kundernas portföljer innehåller vanligtvis mellan 40-50 olika bolag på olika marknader och kombineras med ränteinvesteringar för de kunder med lägre riskprofil.

Den nya spartjänsten har tagits fram med kunden i åtanke. “Viss bygger tjänsten på avancerad teknik, men den ska för den sakens skull inte vara svår att använda. Vi har jobbat väldigt mycket med användarvänligheten och att den ska vara såväl enkel som tilltalande att använda.” Säger Mai Thai, medgrundare och tillväxtansvarig på Sigmastocks. “Att aktiespara behöver inte vara tungt och trist och det är väldigt viktigt att Sigmastocks återspeglar det.” avslutar Mai Thai.

Tillbaka till föregående sida