11-05-2022

Sigmastocks lanserar företagstjänst

Nu breddar Sigmastocks sitt erbjudande ytterligare genom att erbjuda företag automatisk portföljförvaltning. Sigmastocks företagstjänst möjliggör en ny sorts kapitalförvaltning för företag, en förvaltning med hög kvalitet samtidigt som priset hålls nere tack vare digitalisering och ny teknik.

Mai Thai och Nanna Stranne SigmastocksMai Thai och Nanna Stranne, Foto: Nathan Carl

“Vi har haft en mycket fin tillväxt bland privatpersoner och ser stor potential i den tjänst mot företag vi nu lanserar” säger Nanna Stranne, VD och medgrundare. 

Sigmastocks investerar kundernas kapital direkt i aktier, vilket gör tjänsten unik i sitt slag. Då kapitalet investeras i aktier och inte i fonder, som hos andra robotrådgivningstjänster, får kunden fördelar såsom ett mycket konkurrenskraftigt pris och en individuell förvaltning med en hög grad av flexibilitet. Förvaltningen bygger på samma principer som mot privatpersoner, där urvalet av aktier och förvaltningen styrs av matematiska modeller. Portföljerna ska på sikt generera bättre avkastning än index. Samtidigt läggs stor vikt vid långsiktighet och diversifiering.

Avgiften är låg, totalt 0,48-0,52 % av förvaltat kapital per år. I detta ingår allt inklusive förvaltning, kapitalförsäkring och courtage. Det låga priset kan hållas tack vare att investeringarna till stor del görs direkt i aktier. På detta sätt undviks fondavgifter.  Även transparensen blir per automatik högre jämfört med liknande tjänster tack vare aktieinvesteringarna, vilket kommer väl till pass vid redovisning av hållbart sparande. 

Tjänsten lanseras med Evida som depåinstitut och Idun Liv som försäkringsgivare. 

För ytterligare information, kontakta:
Nanna Stranne, VD Sigmastocks
nanna@sigmastocks.com

Tillbaka till föregående sida