Vår depåleverantör Evida

När du blir kund hos Sigmastocks öppnas och tillhandahålls ditt ISK-konto av vår depåleverantör Evida. Investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin gäller via Evida och dess bank. 

Evida har tillstånd från Finansinspektionens att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under Finansinspektionens tillsyn. Precis som vi vill Evida vara med och förändra finansbranschen till det bättre genom vetenskap och oberoende. Läs gärna mer om Evida på deras hemsida.