Så funkar portföljerna

Att kunna erbjuda en automatiserad aktieportfölj, personligt anpassad efter dig som sparar, är unikt. Men hur väljs egentligen aktierna ut?

 

Datadrivet urval

För portföljerna använder förvaltarna på FPJ det aktieverktyg som Sigmastocks har utvecklat för automatiserad och datadriven aktieanalys. Verktyget samlar in data, i form av nyckeltal och prisinformation, från bolagsrapporter och börser. Förvaltaren ställer sedan in vilka värden på nyckeltal som ska premieras, och ur verktyget sorteras bolag fram som stämmer överens med de angivna kriterierna. Förvaltaren har optimerat de här inställningarna för att ge god avkastning på investeringarna, vilket ger dig en bra startpunkt i din strategi. För att kunna forma sparandet utefter dig finns det ett par olika inställningar som du får vara med och påverka. Dessa inställningar läggs på grundstrategin och skapar en personlig strategi för vilka aktier som väljs ut till just dig.

Aktieutbud

De börser som ingår i FPJs tjänst återfinns i dagsläget i Sverige, USA och vissa länder i Europa. För Sverige hittar vi stockholmsbörsens 90 mest omsatta bolag och för USA finns alla bolag som ingår i S&P 500 med. För Europa ingår stora och högt omsatta bolag från börser i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Spanien och Frankrike. Detta blir sammanlagt ungefär 900 bolag och det är alltså dessa aktier som finns tillgängliga för din förvaltning och som urvalet görs utifrån.

Investmentbolag
Portföljerna innehåller inte investmentbolag. Dels för att det är en typ av bolag som är svår att bedöma utefter samma kriterier som vanliga bolag, och dels för att metoderna som användes för att sortera bort de bolag du som kund inte vill ha, inte kan ta de bolag som investmentbolagen i sin tur äger i beaktning.

Svartlistade bolag
Den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden (AP7) svartlistar varje år de företag som inte lever upp till en lägstanivå gällande respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. De investerar inte heller i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Det tycker FPJ och vi på Sigmastocks är minst sagt rimligt och därför utesluts de bolag som har, och kommer att, svartlistas av AP7. Listan revideras i juni och december varje år och sedan 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer de utgår från i sin analys. Här kan du se hela listan.

Dina personliga val

Tack vare att sparandet främst sker i aktier finns många möjligheter till personlig anpassning, samtidigt som sparandet förstås görs utifrån din specifika riskprofil. Detta ger dig en portfölj som både presterar väl och passar just dig!

Etiskt urval

För att du inte ska behöva äga bolag du inte vill stötta kan du ta ställning till ett par olika branscher som ofta ifrågasätts. Dessa är Vapen & försvar, Tobak, Alkohol, Kasino & spel och Fossila bränslen. Väljer du bort någon bransch, utesluts alla bolag inom den kategorin ur din portfölj.

Marknadsfokus

Portföljerna innehåller aktier från börser i USA, Europa och Sverige. På så sätt hålls dina investeringar väl diversifierade, alltså spridda inom olika branscher och geografiska områden för att minska risken. Standardfördelningen bland aktierna i en portfölj är 50 % aktier från svenska börsen, 30 % aktier från amerikanska börser och 20 % aktier från ett par olika europeiska börser (Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Spanien). Du kan påverka den här fördelningen genom att välja att fokusera på en av dessa marknader. Då får du ytterligare 20 % av den marknaden på bekostnad av 10 % av de två övriga.

Valutarisk

På den svenska börsen handlas aktier i svenska kronor och på utländska börser handlas de i sina lokala valutor. Om du handlar aktier i en annan valuta än din hemmavaluta riskerar du att aktierna varierar i värde på grund av att valutan du handlade i ändras jämfört med svenska kronan. Det här kallas valutarisk, och den minskar vid större tonvikt på hemmamarknaden. Av den här anledningen är den svenska marknadsandelen så stor, hela 50 %, i FPJs standardfördelning även om Sverige är ett litet land på den globala börsmarknaden.

Aktiepris

Svenska aktier har generellt ett lägre genomsnittspris per aktie, vilket är bra om du har ett lite lägre månadssparande. Eftersom du som kund måste köpa hela aktier i din portfölj, kan du köpa fler olika bolag om varje aktie har lägre pris. Amerikanska och vissa europeiska börser har mycket högre genomsnittspriser på aktier, ofta kostar aktier över 1000 kronor styck. Dessa dyrare aktier kommer alltså vara svårare att handla om du sparar ett lägre belopp.

Branscher

Olika marknadsområden kan ha lite olika utbud av bolag. Till exempel finns många av de största teknikbolagen på de amerikanska börserna, medans svenska börsen är mer industritung. Oavsett vad du väljer kommer du att få en god fördelning mellan många olika branscher.

Inriktning

Du kan välja mellan tre inriktingar i din portfölj: Standard, Tillväxt och Utdelning.

Standard innebär att du får förvaltarens grundfördelning av olika bolag, optimerat efter god avkastning och bra fördelning. Standard är ett bra val om du inte har så mycket egna tankar om strategi.

Tillväxt innebär fler tillväxtbolag i portföljen, jämfört med standardfördelningen. Tillväxtbolag är ofta lite mindre och satsar på att växa i storlek för att ta fler marknadsandelar eller inta helt nya marknader.

Utdelning innebär fler bolag med hög direktavkastning, de delar alltså ut en del av sin årliga vinst till sina aktieägare. Det är ofta stora och stabila bolag som gör detta och att äga utdelningsbolag är ett sätt att tjäna pengar på sina aktier, utan att själva aktien behöver stiga i värde. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer utdelningarna automatiskt att återinvesteras i din portfölj.

Din strategi över tid

Din portfölj kommer alltså att fyllas med bolag som följer din specifika strategi. Två gånger om året görs en så kallad ombalansering, och då säljs en del innehav och nya köps. Portföljen kommer också löpande kontrolleras så att den inte driver iväg för långt från dina inställningar. Om detta händer kommer det göras en extra ombalansering för att hålla portföljen på rätt kurs.