Tillsyn och tillstånd

Sigmastocks Neo AB, org. nr 559211-9746 bedriver värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn och har beviljats följande tillstånd:

Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden


Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden


Vill du ha mer information? Besök Finansinspektionens hemsida, ring på telefonnummer 08 - 408 980 00 eller skriv till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.