Flytta tjänstepension med Evida

Evida, Idun Liv och Sigmastocks har ett samarbete för prisvärd och personlig tjänstepension där Evida leverera depå, Idun Liv står för försäkringen och Sigmastocks för förvaltningen av kapitalet. Flytta din pension och gör ditt framtida jag glad!

Visste du att delar av din tjänstepension kan vara flyttbar och att du kan spara mycket pengar fram till pensionen genom att flytta den till någon som tar hand om den bättre?

Vi pratar om tjänstepension som ligger i så kallade “fribrev”, dvs en pensionsförsäkring det inte betalas in pengar till längre, oftast en rest från att du har bytt jobb. Har du hunnit med några anställningar så har du sannolikt flera tjänstepensioner liggande i fribrev som går att flytta. Under ett yrkesliv hinner man i genomsnitt med att samla på sig cirka 8 fribrev, ofta ligger dessa spridda hos olika försäkringsbolag med dyra avgifter.

 

Vilka tjänstepensioner kan flyttas?

För att du ska kunna flytta en tjänstepension till Idun Liv behöver den vara:

- Tjänstepension som inte ligger inom ett kollektivavtal.
- Inte ha några pågående in- eller utbetalningar.
- Innehålla minst 10 000 kronor.

 

Vad kostar det?

Idun Livs avgift för pensionsförsäkringen är 0,30 %, och Sigmastocks förvaltning kostar samma som i deras övriga tjänster (0,40 - 0,59 % per år beroende på marknadsval och riskprofil, samt 0,25 % i transaktionsavgift och 0,25 % i växlingsavgift).

Total årlig avgift (fram till 8 år innan pension)
0,70 - 0,89 % /år
Total årlig avgift (de sista 8 åren)
0,72 - 0,95 % /år
Transaktionsavgift som tas ut vid varje köp och sälj av värdepapper i portföljen.
0,25 % på handelsbeloppet.
Växlingsavgiftsavgift som tas ut vid valutaväxling i portföljen.
0,25 % på växlingsbeloppet.

Riskprofil och ränteinnehav påverkar den totala avgiften
Precis som för Sigmastocks vanliga sparande investeras en del av portföljen i en räntefond för att justera ned risken, och räntefonden har en fondavgift på 0,10 % som tas ut via fonden. Under större delen av ditt sparande, fram till 8 år innan din planerade pensionsålder, kommer din tjänstepensionsportfölj endast innehålla aktier och inte någon räntefond. Då kommer din totala årliga avgift vara 0,70 %, 0,85 eller 0,89 % per år beroende på ditt marknadsfokus. När risken börjar justeras ned i portföljen då pensionen närmar sig kommer andelen räntefond variera från 20 - 60 % beroende på tid kvar till pension och vilken risk som bedömts passa dig bäst. Den totala årliga avgiften under de sista 8 åren innan pension kommer då variera mellan 0,72-0,95 % per år.

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vanliga frågor om tjänstepension

Hur ser jag om en pension är flyttbar?
Evida hjälper dig hitta flyttbar pension!

När du startar flödet för att flytta pension kommer Evida hjälpa dig söka efter flyttbara tjänstepensioner hos olika försäkringsbolag. Det enda du behöver är BankID. Du kan även gå in på den oberoende sidan minPension.se för att se vad du har för tjänstepensioner och läsa mer om pension i allmänhet. Du hittar tjänstepension under Intjänad pension → Tjänstepension. Om du sen sorterar per kollektivavtal kan du se vilka som inte är kollektivavtalade och sannolikt går att flytta till oss.

Hur lång tid tar en flytt?
Följ flytten i inloggat läge

Det kan ta upp till tre månader innan flytten är klar. Det beror till stor del på om försäkringsbolaget du flyttar ifrån har en digital eller manuell arbetsprocess. Du kan hela tiden följa flytten genom att logga in på ditt användarkonto.

Kostar det att flytta tjänstepension?
Evida, Idun Liv och Sigmastocks tar inte ut någon flyttavgift

Vi tar inte ut någon flyttavgift vid inflytt av pension. Försäkringsbolaget där du har din pension idag kan ta ut en flyttavgift, på högst 600 kronor, per försäkring som flyttas.

När kan jag ta ut min tjänstepension?
Välj mellan 55 - 70 år som startålder

Riktåldern som styr när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Riktålder kommer att tillämpas från 2026 och kommer då att vara 67 år.

Tjänstepension styrs inte av riktålder utan du kan ta ut din tjänstepension betydligt tidigare om du vill. Hos Idun Liv kan du välja mellan 55 - 70 år som startålder.

Du kan se vad du har för uttagstid och vid vilken ålder alla dina tjänstepensioner är inställda på om du loggar in på minpension.se.

Hur funkar utbetalningstiden för tjänstepension?
Se din uttagstid på minpension.se

Pensionsmyndigheten rekommenderar att man sprider ut sin uttagstid för pension på olika intervall, och det är vanligt att välja uttagstider så att man får ut lite mer pengar tidigt under sin pension. Din allmänna pension som kommer från staten betalas ut “livsvarigt”, det vill säga från det att du går i pension och under resten av livet.

Även många av de tjänstepensioner som betalas in inom olika kollektivavtalslösningar har livsvarigt som standardval, men går ofta att ändra till en bestämd uttagstid. Hos Idun Liv kan du inte få din tjänstepension utbetald livsvarigt, utan får välja mellan intervall på 5 till 20 år.

Du kan se vad du har för uttagstid och vid vilken ålder alla dina tjänstepensioner är inställda på om du loggar in på minpension.se.