Tillstånd och avtal

Ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen ska redogöra för hur det organiserar och styr verksamheten. Här nedan hittar du information om Sigmastocks interna styrning och kontroll. Har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss!


Tillsyn och tillstånd →Allmänna villkorIntegritetspolicy →


Organisation och styrning →


Avgifter →Hållbarhetsrelaterade upplysingar→Klagomål →Policy för bästa möjliga orderhantering →